Læge Kirstine Schouw Pedersen

(f.1974)

Speciallæge i almen medicin 2012. Praktiserende læge 2012

Medlem af Den almindelige danske lægeforening, Praktiserende Lægers Organisation og Dansk selskab for Almen medicin.

Praktiserer under overenskomst med Sygesikringen.

 

Læge Jörg Werner Andresen

(f. 1964)

Læge fra Johann Wolfgang Goethe-Universitet Frankfurt/Main 1994. Speciallæge i almen medicin 2004. Praktiserende læge siden 2004.

Medlem af Den almindelige danske lægeforening, Praktiserende Lægers Organisation og Dansk selskab for Almen medicin.

Praktiserer under overenskomst med Sygesikringen.

Læge Karina Kragh

(f.1977)

Speciallæge i almen medicin 2013. Praktiserende læge 2013

Medlem af Den almindelige danske lægeforening, Praktiserende Lægers Organisation og Dansk selskab for Almen medicin.

Praktiserer under overenskomst med Sygesikringen. 

Sygeplejerske Lisbet Sloth Hjorth

Uddannet sygeplejerske 1991.

Varetager vaccinationer, blodprøvetagning, frysning af vorter og forebyggende konsultationer indenfor diabetes, lungesygdomme og hjertesygdomme.

Sygeplejerske Gry Lange

Uddannet sygeplejerske 2005

Varetager vaccinationer, blodprøvetagning, frysning af vorter og forebyggende konsultationer indenfor diabetes, lungesygdomme og hjertesygdomme.

Lægesekretær Susanne Hoxer Bang

Uddannet lægesekretær i almen lægepraksis i 2009.

Varetager almene sekretæropgaver og hjælper ved behov med blodprøver, urinundersøgelser, suturfjernelse m.m.

Lægesekretær Hanne Andersen

Uddannet lægesekretær i almen lægepraksis i  1998

Har mere end 20 års erfaring fra arbejde i almen praksis.

Varetager almene sekretæropgaver og hjælper ved behov med blodprøver, urinundersøgelser, suturfjernelse m.m.

 

Lægesekretær Doris Nielsen

Ansat i barselsvikariat 2019-2020. Doris er uddannet SOSA og har de sidste 12 år været ansat som praksissekretær. 

Varetager almene sekretæropgaver og hjælper ved behov med blodprøver, urinundersøgelser, suturfjernelse m.m.