Læge Kirstine Schouw Pedersen

(f.1974)

Speciallæge i almen medicin 2012. Praktiserende læge 2012

Medlem af Den almindelige danske lægeforening, Praktiserende Lægers Organisation og Dansk selskab for Almen medicin.

Praktiserer under overenskomst med Sygesikringen.

 

Læge Jörg Werner Andresen

(f. 1964)

Læge fra Johann Wolfgang Goethe-Universitet Frankfurt/Main 1994. Speciallæge i almen medicin 2004. Praktiserende læge siden 2004.

Medlem af Den almindelige danske lægeforening, Praktiserende Lægers Organisation og Dansk selskab for Almen medicin.

Praktiserer under overenskomst med Sygesikringen.

 

Læge Karina Kragh

(f.1977)

Speciallæge i almen medicin 2013. Praktiserende læge 2013

Medlem af Den almindelige danske lægeforening, Praktiserende Lægers Organisation og Dansk selskab for Almen medicin.

Praktiserer under overenskomst med Sygesikringen. 

 

Læge Brintha Jeyam

Speciallæge i almen medicin. Ansat som vikar i klinikken per 01.08.20 for at afhjælpe vores p.t. ekstraordinære lange ventetid.

 

Læge Ninna Askou

Uddannelseslæge, uddannet læge i 2012. Ninna er i klinikken i et år fra 01.11.20 i sin sidste fase i uddannelsen til speciallæge i almen medicin. Hun er dermed færdiguddannet alment praktiserende læge per 31.10.2021.

Sygeplejerske Lisbet Sloth Hjorth

Uddannet sygeplejerske 1991.

Varetager vaccinationer, blodprøvetagning, frysning af vorter og forebyggende konsultationer indenfor diabetes, lungesygdomme og hjertesygdomme.

Sygeplejerske Gry Lange

Uddannet sygeplejerske 2005.

Varetager vaccinationer, blodprøvetagning, frysning af vorter og forebyggende konsultationer indenfor diabetes, lungesygdomme og hjertesygdomme.

Lægesekretær Susanne Bang

Uddannet lægesekretær i almen lægepraksis i 2009.

Varetager almene sekretæropgaver og hjælper ved behov med blodprøver, urinundersøgelser, suturfjernelse m.m.

Lægesekretær Hanne Andersen

Uddannet lægesekretær i almen lægepraksis i  1998

Varetager almene sekretæropgaver og hjælper ved behov med blodprøver, urinundersøgelser, suturfjernelse m.m.