UNDERSØGELSER

 

GRAVIDITETSUNDERSØGELSER

Den gravide anbefales at bestille tid til i alt 3 forebyggende undersøgelser under  graviditeten. Tiderne kan ikke bestilles online.
 
Den 1. graviditetsundersøgelse finder bedst sted efter 9. graviditetsuge. Kontakt os, så snart du opdager, du er gravid, så giver vi dig tiden på det rigtige tidspunkt.
Den 2. graviditetsundersøgelse finder sted efter 24. graviditetsuge.
Den 3. graviditetsundersøgelse finder sted efter 32. graviditetsuge.

Den gravide følges i et tæt samarbejde mellem sygehus, egen læge og jordemor. Der vurderes risici og holdes øje med om der er tegn på komplikationer i graviditeten.
 
Medicin: Vi anbefaler at være ekstra bevågen ved medicinindtagelse af næsten al slags medicin pga. en mulig fosterskadende effekt af medicinen. Paracetamol (f.eks. Panodil) og Antacida (f. eks. Balancid, Novaluzid og lignende) må gerne bruges. Vi anbefaler at kontakte os, hvis der bliver brug for anden form for medicin.
 
Efter fødslen tilbydes 8 ugers kontrollen: Her tales om graviditets- og fødselsforløb og der tages stilling til og udføres nødvendig kontrol. Der tales om prævention.

 

BØRNEUNDERSØGELSER & VACCINATIONER

Alder Børnevaccinationer Undersøgelse
5 uger - x
3 måneder Difteri-stivkrampe-kighoste-polio-Hib + PCV13  
5 måneder Difteri-stivkrampe-kighoste-polio-Hib + PCV13 x
12 måneder Difteri-stivkrampe-kighoste-polio-Hib + PCV13 x
15 måneder MFR1  
2år - x
3 år  - x
4 år  MFR2 x
5år Difteri-stivkrampe-kighoste-polio x
12 år (piger) Human papillomavirus (HPV, 2 stik 6 mdr mellemrum)